Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
VTV 2010 Van gezond naar beter
Tijd en toekomst

Bijlage III: vergelijking van de historische niet-rookgerelateerde sterftetrends

Figuur 1: Vergelijking van de historische niet-rookgerelateerde sterftetrends voor de verschillende Europese landen, leeftijd 80-84, naar geslacht.

B3_vrouwen B3_mannen

Dit is een bijlage bij hoofdstuk 2 van het rapport (Luijben & Kommer, 2010). Zie voor een beschrijving van de methodologie: bijlage I.

VTV-2010, versie 1.0, 25 maart 2010
© RIVM, Bilthoven / Disclaimer.