Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

VTV 2010 Van gezond naar beter

Jongen op skateboard

Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010

'Van Gezond naar Beter'

Op deze website vindt u de rapportage over de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen 2010 (VTV 2010). Op 25 maart bood het RIVM de rapportage aan de minister van VWS aan, tijdens het congres ‘Van Gezond naar Beter’. De rapportage bestaat uit verschillende rapporten: een kernrapport en vier deelrapporten. U kunt de elektronische versies van de rapporten van deze website downloaden. Ook vindt u hier achtergronden, relevante links en bestelinformatie.

VTV-2014

In 2014 zal een nieuwe VTV klaar zijn. De plannen en eerste resultaten vindt u op: http://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl